CV

Geboorte datum:03-05-1948.

Geboorte plaats: Maartensdijk.

OPLEIDING

1964:M.U.L.O.-A
1966:H.B.S.-A
1972: Ziekenverpleging -B, Veldwijk, Ermelo.
1978: Ziekenverpleging-A, Sint Annadal, Maastricht.

WERKERVARING

Van 1978 t/m 1988 heb ik in Israël gewerkt, te weten in:

*Beth Uri, ongeveer een jaar.
*Beth Avoth, ruim vier jaar.
*Kibboets Mizra, bijna vijf jaar.

Beth Uri was een tehuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen tot 21 jaar.
Hier werkte ik als verzorgster.

Er waren geen verantwoordelijkheden of werkverhoudingen die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse situatie.

Beth Avoth was een tehuis voor ouderen. Er waren bewoners die volledig afhankelijk waren van zorg, maar er woonden ook zelfstandige bejaarden. Verder was er een afdeling voor psychogeriatrische patiënten.

In het Beth Avoth was een verpleegkundige automatisch de verantwoordelijke; er waren n.l. geen andere medewerkers met een relevante opleiding.

In de kibboets was tweemaal per week een spreekuur van de arts.
Buiten deze spreekuren waren de verpleegkundigen verantwoordelijk voor alles wat met de gezondheidszorg te maken had.

Van E.H.B.O. tot zorg voor chronische zieken, maar ook het organiseren van halfjaarlijkse borstonderzoeken en middagen voor bloeddonaties.

Ook beheerden we de apotheek in de kibboets.

In 1989 keerde ik terug in Nederland en vond ik werk in het ziekenhuis te Drachten.

Daar werkte ik op de neurologische afdeling van juli 1989 tot augustus 1996.

Ik had hier geen specifieke verantwoordelijkheden.

In 1996 ben ik gaan werken als zelfstandig verpleegkundig ondernemer.

Eerst twee maanden in combinatie met het werk in het ziekenhuis en vanaf 1 augustus 1996 werk ik uitsluitend als zelfstandige.

In deze jaren heb ik vooral veel ervaring opgedaan bij patienten met neurologische aandoeningen zoals: Dementie,C.V.A. , ziekte van Parkinson, ziekte van Von Recklinghausen, ziekte van Huntington, Ziekte van Pieck (frontaalkwab dementie) thuisbeademing, Epilepsie, A.L.S en terminale zorg.