VOOR WIE?


U bent op zoek naar verpleegkundige zorg voor uzelf of een dierbare.

U hebt of een PGB of de mogelijkheid om de zorg uit eigen middelen te betalen.Ik heb affiniteit met het werken met oudere mensen, speciaal met hen

die lijden ten gevolge van:

  • dementie,

  • Parkinson,

  • C.V.A.

Natuurlijk kunt u mij ook benaderen als u jonger bent of een andere

aandoening heeft.